Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.kathimerini.gr
Τρέχουσα τιμή : 5581
Προηγούμενη τιμή : 6210
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 11.27%