Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.chiosguide.gr/
Τρέχουσα τιμή : 5184135
Προηγούμενη τιμή : 3015448
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -41.83%