Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.vasilitsa.info/
Τρέχουσα τιμή : 11683632
Προηγούμενη τιμή : 4250220
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -63.62%