Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.servianet.gr/
Τρέχουσα τιμή : 2901375
Προηγούμενη τιμή : 4858098
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 67.44%