Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.naxos-hotels.com/
Τρέχουσα τιμή : 1523512
Προηγούμενη τιμή : 1253508
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -17.72%