Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.demetrioskatis.com/
Τρέχουσα τιμή : 25242149
Προηγούμενη τιμή : 11336466
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -55.09%