Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.events.gr/
Τρέχουσα τιμή : 9302586
Προηγούμενη τιμή : 4713898
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -49.33%