Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.acropolisofathens.com/
Τρέχουσα τιμή : 6644422
Προηγούμενη τιμή : 2887283
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -56.55%