Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.nakas.gr
Τρέχουσα τιμή : 153257
Προηγούμενη τιμή : 144004
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -6.04%