Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.giannakidis.gr
Τρέχουσα τιμή : 24474992
Προηγούμενη τιμή : 14075374
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -42.49%