Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.geocities.com/xilspathia/
Τρέχουσα τιμή : 10802049
Προηγούμενη τιμή : 17535506
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 62.33%