Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.selene.gr/
Τρέχουσα τιμή : 8272095
Προηγούμενη τιμή : 5653476
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -31.66%