Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.pappasrestaurant.gr/
Τρέχουσα τιμή : 9500277
Προηγούμενη τιμή : 5980824
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -37.05%