Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.aegeanaxs.gr/magio.html
Τρέχουσα τιμή : 7580328
Προηγούμενη τιμή : 8642929
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 14.02%