Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.logisco.gr/
Τρέχουσα τιμή : 22679246
Προηγούμενη τιμή : 8064292
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -64.44%