Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.defender.gr/
Τρέχουσα τιμή : 6164289
Προηγούμενη τιμή : 4935823
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -19.93%