Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.hac.gr/
Τρέχουσα τιμή : 14627066
Προηγούμενη τιμή : 5813757
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -60.25%