Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.amea.gr
Τρέχουσα τιμή : 16520112
Προηγούμενη τιμή : 14072241
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -14.82%