Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.nikosklitsikas.gr/
Τρέχουσα τιμή : 2196463
Προηγούμενη τιμή : 2697905
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 22.83%