Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://members.fortunecity.com/fstav1/1821/en1821.html
Τρέχουσα τιμή : 1298453
Προηγούμενη τιμή : 1189919
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -8.36%