Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.parliament.gr/1821/
Τρέχουσα τιμή : 140056
Προηγούμενη τιμή : 126997
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -9.32%