Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www2.fhw.gr/projects/bouleuterion/
Τρέχουσα τιμή : 297403
Προηγούμενη τιμή : 269957
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -9.23%