Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.angelfire.com/stars4/eternalsparta/index.html
Τρέχουσα τιμή : 27137721
Προηγούμενη τιμή : 12235863
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -54.91%