Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.trozenfoods.gr/
Τρέχουσα τιμή : 23367334
Προηγούμενη τιμή : 7393182
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -68.36%