Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.dimitria.gr/
Τρέχουσα τιμή : 22819893
Προηγούμενη τιμή : 7045589
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -69.13%