Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.fortifications.gr
Τρέχουσα τιμή : 10339037
Προηγούμενη τιμή : 15170609
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 46.73%