Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.sofiscookies.gr/
Τρέχουσα τιμή : 19013230
Προηγούμενη τιμή : 4939725
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -74.02%