Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.lacta.gr/
Τρέχουσα τιμή : 3151762
Προηγούμενη τιμή : 1572309
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -50.11%