Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.parashou.gr/
Τρέχουσα τιμή : 9488039
Προηγούμενη τιμή : 6343259
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -33.14%