Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.lavdas.gr/
Τρέχουσα τιμή : 10934194
Προηγούμενη τιμή : 4714851
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -56.88%