Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://makedonikoswim.gr
Τρέχουσα τιμή : 17131155
Προηγούμενη τιμή : 9397210
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -45.15%