Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.ferro.gr/
Τρέχουσα τιμή : 13457197
Προηγούμενη τιμή : 3537596
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -73.71%