Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.xarispak.gr/
Τρέχουσα τιμή : 13472392
Προηγούμενη τιμή : 8346617
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -38.05%