Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.alphanet.gr/sofianos/
Τρέχουσα τιμή : 9887154
Προηγούμενη τιμή : 4720361
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -52.26%