Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.papadelis.gr/
Τρέχουσα τιμή : 12682574
Προηγούμενη τιμή : 2798428
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -77.93%