Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.artmarket.gr
Τρέχουσα τιμή : 14926845
Προηγούμενη τιμή : 24317876
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 62.91%