Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.rask.gr/
Τρέχουσα τιμή : 6170745
Προηγούμενη τιμή : 4119749
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -33.24%