Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://WWW.ARTICON.GR/
Τρέχουσα τιμή : 13845783
Προηγούμενη τιμή : 9945928
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -28.17%