Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.gds.gr/
Τρέχουσα τιμή : 10390042
Προηγούμενη τιμή : 4703714
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -54.73%