Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.afimar.gr/
Τρέχουσα τιμή : 26201555
Προηγούμενη τιμή : 2221395
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -91.52%