Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.astron.com.gr/
Τρέχουσα τιμή : 24383353
Προηγούμενη τιμή : 4700922
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -80.72%