Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.kastellia.gr
Τρέχουσα τιμή : 3841025
Προηγούμενη τιμή : 5061156
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 31.77%