Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.facom.gr/
Τρέχουσα τιμή : 6506983
Προηγούμενη τιμή : 2169517
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -66.66%