Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.xtremeice.gr/
Τρέχουσα τιμή : 22392888
Προηγούμενη τιμή : 10330522
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -53.87%