Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.fmp.gr/
Τρέχουσα τιμή : 18604859
Προηγούμενη τιμή : 23635092
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 27.04%