Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.metcraft.gr/
Τρέχουσα τιμή : 25292293
Προηγούμενη τιμή : 8316703
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -67.12%