Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.lordan.gr/
Τρέχουσα τιμή : 25118024
Προηγούμενη τιμή : 8509498
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -66.12%