Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.pvi.com.gr/
Τρέχουσα τιμή : 8823140
Προηγούμενη τιμή : 7175221
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -18.68%