Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.enteka.gr/
Τρέχουσα τιμή : 12799203
Προηγούμενη τιμή : 5629617
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -56.02%