Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.dasehellas.com/
Τρέχουσα τιμή : 27199243
Προηγούμενη τιμή : 11974706
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -55.97%